Skip to content

Tomi Flink

Raklin juristiryhmän jäsen & Senior Legal Councel, Senaatti-kiinteistöt

Tomi on sopimusoikeuteen, julkisiin hankintoihin, kiinteistöjuridiikkaan, rakentamiseen ja urakkasopimuksiin erikoistunut lakimies. Tomi toimii Raklin juristiryhmän jäsenenä ja osallistuu aktiivisesti alan kattojärjestöjen kannanmuodostukseen ja oheistusten laadintaan. Tomi on toiminut pitkään Senaatti-kiinteistöjen lakiasiainyksikössä rakennuttamisprosessin ja julkisten hankintojen vastuujuristina vastaten (tuolloin) yli 250 miljoonan euron vuotuisen hankeportfolion oikeudellisesta tuesta. Nykyisin Tomi vastaa yhdessä tiiminsä kanssa ns. vanhempana lakimiehenä juristituen koordinoinnista konsernin koko operatiivisen liiketoiminnan tarpeisiin. Aikaisemmin Tomi on toiminut mm. asianajotoimistossa sekä Aalto ACREn johtoryhmässä ja hallituksessa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tomi Flink

Blogikirjoituksissa