Skip to content

Timo Kaskinen

johtava konsultti Salivirta & Partners

Diplomi-insinööri

Timo on luotettava sote-sektorin julkishallinnon ja yritysten kehittäjäkumppani. Hän on toiminut laajojen integroitujen kokonaisuuksien arkkitehtina ja tehnyt toimeksiantoja kansallisten, alueellisten ja paikallisten kokonaisuuksien kehitystyössä. Timo on pragmaattinen ja tulosorientoitunut, hän ei jätä ”kiveä kääntämättä”, mikäli haluttuun tulokseen pääseminen sitä vaatii! Timon vahvuutena on osaamisen laaja-alaisuus ja tuotosten hyödynnettävyyden korostaminen.

”Sote-sektorin kehitystyössä tietoarkkitehtuurin osaaminen on kriittistä. Tavoitetilan mahdollistamiseksi tietoarkkitehtuurissa on tehtävä tarkoituksenmukaista kehitystyötä ja ratkottava kriittisiä kipupisteitä nykyjärjestelmiin ja integraatioihin liittyen”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Timo Kaskinen

Blogikirjoituksissa