Skip to content

Timo Hämäläinen

johtava asiantuntija, ennakointi, SITRA

Olen kansainvälisestä liiketoiminnasta väitellyt yhteiskuntatieteilijä, joka on tehnyt pitkän uran Sitrassa tutkimus- ja ennakointitoiminnan sekä innovaatio- ja elinkeinopolitiikan parissa. Olen tutkinut mm. talouden kilpailukykyä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia innovaatioita, hyvinvoinnin tekijöiden murrosta sekä aiempaa kompleksimman ja epävarmemman maailman vaatimia organisatorisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia.

1990-luvulla tehdystä väitöskirjatyöstäni asti olen pyrkinyt intohimoisesti ymmärtämään nykyistä teknis-taloudellista ja yhteiskunnallista murrosta ja sen seurauksia. Vuonna 2014 toimitin yhdessä Juliet Michaelsonin kanssa kirjan Well-Being and Beyond, jossa käsiteltiin myös luonnon, rakennetun ja sosiaalisen elinympäristön vaikutusta hyvinvointiin. Ympäristöpsykologisen tutkimuksen mukaan niillä tärkeä vaikutus sekä ihmisten henkiseen hyvinvointiin kohdistuviin paineisiin että niistä palautumiseen. Minulla on loputon maailman ja yhteiskunnan murrosta koskeva tiedon ja ymmärryksen jano, mikä on vienyt minua monille eri aloille ja auttanut hahmottamaan ilmiöitä systeemisestä näkökulmasta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Timo Hämäläinen

Blogikirjoituksissa