Skip to content

Tiina Pitkänen

Voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttaja Ikäinstituutti, Helsinki

Tiina on pitkän linjan geriatrisen fysioterapian osaaja, kouluttaja ja käytäntöjen kehittäjä. Hänet on palkittu työstään Ilmari Ruikka -palkinnolla. Tiina on ollut perustamassa Gerontologis-geriatrista fysioterapiayhdistystä Suomeen ja hän on Turussa vuonna 1992 kehitetyn tasapainokoulun ”äiti”. Tasapainokoulu on levinnyt VoiTas -koulutusohjelman myötä koko Suomeen. Tiina oli mukana suunnittelemassa VoiTas -koulutusohjelmaa ja -materiaalia ja hän kouluttaa säännöllisesti kuntoutuksen ja liikunnan ammattilaisia ympäri Suomea. Tiina on toiminut Fysioterapeuttiliiton Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuosituksen työryhmässä kliinisenä asiantuntijana.

Iäkkäiden liikkumis- ja toimintakyvyn parantaminen sekä kaatumisten ehkäisy on lähellä Tiinan sydäntä ja ”vanha kettukin” innostuu edelleen uusista tutkimustuloksista ja teknologian hyödyntämisestä osan käytännön terapiatyötä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tiina Pitkänen

Blogikirjoituksissa