Skip to content

Tiina Kurvinen

hallinnollinen osastonhoitaja, TtM, hygieniahoitaja Turun yliopistollinen keskussairaala

Tiina Kurvinen valmistui terveystieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2001. Hän on toiminut parinkymmenen vuoden ajan Tyksissä hoitoon liittyvien infektioiden ja sairaalahygienian parissa. Nykyisessä tehtävässä yksikön hallinnollisena osastonhoitajana työn pääpaino on erilaisissa kehittämistehtävissä, tutkimushankkeissa ja näyttöön perustuvien hoito-ohjeiden laatimisessa. Koulutustoiminta ja moniammatillisissa työryhmissä toiminta painottuu sairaalahygienian edistämiseen ja infektioiden torjuntaan. Hoitoon liittyvien infektioidentorjunta on yksi keskeinen asiakas- ja potilasturvallisuutta lisäävä tekijä!

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tiina Kurvinen

Blogikirjoituksissa