Skip to content

Terhi Pärssinen

Toimintaterapeutti, Tays apuvälinekeskus

Terhi on toimintaterapeutti (YAMK) ja työskentelee Tays apuvälinekeskuksessa kommunikoinnin ja tietoteknisten apuvälinepalveluiden asiantuntijana. Hän on toiminut toimintaterapeuttina yli 20 vuotta pääasiassa julkisella sektorilla, joista viimeiset reilu 10 vuotta Tays apuvälinekeskuksessa.

Apuvälineiden käyttäminen vaatii useimmiten monialaista yhteistyötä verkostolta. Tämän vuoksi Terhi haluaa erityisesti kehittää kommunikoinnin ja tietoteknisiä apuvälinepalveluiden verkostoyhteistyötä niin, että ammattilaisilla olisi riittävästi tietoa palveluihin ohjaamiseksi ja apuvälineiden käytön tukemiseksi.

Terhi on erikoistunut kommunikoinnin apuvälineiden käyttöön ja tietoteknisten laitteiden hyödyntämiseen arjen tilanteissa. Hän toteutti osana yamk-opintojaan tutkimuksellisen kehittämistyön, jossa luotiin kuvaus kommunikoinnin apuvälinepalveluprosessin asiakaslähtöisyyttä edistävistä hyvistä toimintakäytännöistä. Lisäksi hän toimii aktiivisena jäsenenä valtakunnallisessa verkostossa ja on mukana palveluiden kehittämisessä valtakunnallisella tasolla.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Terhi Pärssinen

Blogikirjoituksissa