Skip to content

Tarja Valsi

apulaisjohtaja KTM, Verohallinto

Tarja on työskennellyt pitkään harmaan talouden torjunnassa Verohallinnossa eri tehtävissä operatiivisella ja strategisella tasolla. Tällä hetkellä Tarja vastaa harmaan talouden torjunnasta Verohallinnossa. Tarja on mukana lukuisissa eri harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä kotimaassa että kansainvälisellä tasolla. Hän ollut mukana mm. kansallisten harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaisten strategioiden ja toimenpideohjelmien rakentamisessa ja toteuttamisessa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tarja Valsi

Blogikirjoituksissa