Skip to content

Tarja Tudor

VP, Compliance & Ethics, Metsä Group

Tarja Tudor vastaa Metsä Groupin Compliance & Ethics-toiminnosta, jonka päätehtävänä on varmistaa yhtiön toimintaan kohdistuvien vaatimusten noudattaminen sekä eettisen toimintakulttuurin kehitys yhteistyössä konsernin eri liiketoimintojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa siitä huolehtimista, että konsernin toiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä, konsernin eettisiä toimintaperiaatteita (Code of Conduct), politiikkoja sekä sisäisiä ohjeistuksia. Compliance & Ethics -toiminto kouluttaa henkilöstöä, vetää compliance-liitännäisiä projekteja, vastaa väärinkäytösepäilyjen sisäisestä tutkinnasta sekä huolehtii sisäisten ohjeistusten ajantasaisuudesta. Myös yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja kaikki mukaan ottavan kulttuurin kehittäminen on olennainen osa Tarjan työkenttään. Ennen Metsä Groupia Tarja on toiminut pitkään teollisuudessa liikejuristina.

Töissä Tarja motto on, että positiivisuudella, oikeudenmukaisuudella ja vaikeisiin asioihin rohkeasti tarttumalla pääsee jo pitkälle.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tarja Tudor

Blogikirjoituksissa