Skip to content

Tarja Pöllänen

osastonhoitaja, HUS Jorvin anestesia- ja leikkausosasto

Tarja on osastonhoitajana päivystävässä usean erikoisalan leikkausosastolla, jossa työskentelee 125 sairaanhoitajaa. Hän on työskennellyt osastolla jo reilu 18 vuotta. Tarja kuvailee osaston kokeneen paljon muutoksia ja haasteita, mutta silti toimintaa on kehitetty yhdessä potilaslähtöiseksi ja keskitytty vetovoimaisen työpaikan luomiseen ja ylläpitämiseen.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tarja Pöllänen

Blogikirjoituksissa