Skip to content

Tarja Pajunen

erityisasiantuntija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Vaasan sairaanhoitopiiri

Tarja on pitkän linjan sosiaali- ja terveysalan asiantuntija, jolla on melkein 20 vuoden kokemus järjestötoiminnasta erilaisten sosiaali- ja terveysturvan, vaikuttamisen ja kehittämisen teemojen ympäriltä. Potilas- ja asiakasturvallisuuskysymykset ovat olleet erityisesti Tarjan mielenkiinnon kohteina vuodesta 2011 lähtien. Tehtävissään hän on paneutunut erityisesti potilaiden ja asiakkaiden rooliin osallisuuden edistämisen näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 2017 potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian vuosille 2017–2021. Sen toimeenpanemiseksi tarvitaan valtakunnallista koordinaatiota ja potilas- ja asiakasturvallisuuden osaajien yhteistyötä. Vaasan sairaanhoitopiirissä on pitkään tehty työtä potilasturvallisuuden eteen ja vuonna 2019 perustettiin sairaanhoitopiirin valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti potilasturvallisuuden osaamiskeskus, jolle on asetettu kansalliset koordinaatiotehtävät. Tarja toimii tällä hetkellä Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksessa erityisasiantuntijana.

”Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asia, ihan meidän kaikkien. Kehitetään yhdessä Suomea potilas- ja asiakasturvallisemmaksi.”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tarja Pajunen

Blogikirjoituksissa