Skip to content

Tanja Hiilinen-Häsä

erityissuunnittelija, henkilöstökehittämisen yksikkö, Espoon kaupunki

’Innostuksella vaikuttaja’

Tanja on toiminut HR-ammattilaisena ja muutosagenttina vuodesta 2009 kehittäen prosesseja erilaisissa kehittämis- ja valmennustehtävissä. Hänen tehtävänään Espoossa on osaamisen ja suorituksen kehittäminen. Tanja on auttanut työyhteisöjä matkalla kohti yhteisöohjautuvuutta, uudistamaan toimintaansa ja sparrannut esihenkilöitä. Hänen erityisosaamistaan on itse- ja yhteisöohjautuvuuden toteuttaminen, valmennusprosessit, ratkaisukeskeisyys ja edistävä vuorovaikutus.

Tanja kehitti aiemmassa työpaikassaan Keusotessa yhdessä kollegoidensa kanssa yhteisöohjautuvuuden konseptin. Valtakunnallinen kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko palkitsi Keusoten yhteisöohjautuvuuden hankkeen 2020. Palkintokriteereinä olivat tuloksellinen ja rohkea kehittämistyö, jota ovat tehneet yhdessä johtajat, esimiehet, työntekijät ja mahdollisesti jopa asiakkaat.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tanja Hiilinen-Häsä

Blogikirjoituksissa