Skip to content

Taina Savolainen

Professori, johtaminen ja organisaatiot, Itä-Suomen yliopisto

Nimetty johtavien luottamusajattelijoiden joukkoon maailman laajuisessa luottamusasiantuntijoiden verkostossa

Tainan syvin intohimo johtamisen professorina, Itä-Suomen yliopiston kauppatieteissä, on luottamus suomalaisilla työpaikoilla, jota hän johtamansa ’Luottamus organisaatioissa’ tutkimusryhmän kanssa on tutkinut jo yli 10 vuoden ajan. Taina on luottamuksen lisäksi erityisesti perehtynyt ihmisten johtamiseen, johtajuuteen, muutosjohtamiseen ja yritysten kilpailukyvyn arviointiin ja säilyttämiseen.

Taina levittää luottamus- ja johtajuustietoa ja -taitoja  työpaikoilla, täydennyskoulutuksessa mediassa, ja on julkaissut runsaasti tieteellistä ja käytännöllistä materiaalia luottamuksesta ja johtamisesta.

Taina on nimetty 2019  johtavien luottamusajattelijoiden joukkoon maailman laajuisessa luottamusasiantuntijoiden verkostossa (Trust Across America – Trust Around The World).

Lue lisää Tainasta ja hänen tutkimuksistatutkimusryhmästä sekä hänen julkaisuista.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Taina Savolainen

Blogikirjoituksissa