Skip to content

Taina Pyysaari

Korkeimman hallinto-oikeuden tuomari & tietosuoja-asiantuntija

Taina Pyysaari on oikeusneuvos korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hänen vastuualueisiinsa kuuluu monipuolisesti erilaisia oikeudellisia kysymyksiä, kuten asiakirjajulkisuuteen ja tietosuojaan liittyviä valituslupa-asioita.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Taina Pyysaari

Blogikirjoituksissa