Skip to content

Taina Ala-Nikkola

johtava ylihoitaja, HUS

Taina Ala-Nikkola on sh., TtM, eMBA sekä FT, Helsingin yo:n lääketieteellisen tdk:n väestön terveyden tohtoriohjelmasta. Tutkimusintressinä hänellä on ollut mielenterveyspalvelujärjestelmä.

Johtamisura on alkanut 1995 osastonhoitajana, josta hän on siirtynyt 2000 alkaen ylihoitajan ja 2004 alkaen johtavan ylihoitajan tehtäviin HUS Psykiatriaan ja tulosaluetasolle. Johtavan ylihoitajan tehtäviin viimevuosina on kuulunut erikoisalat ylittävää strategista-, operatiivista- ja poikkeusolojen johtamista. Vuoden 2023 alusta lähtien Taina A-N on toiminut johtavan ylihoitajan tehtävässä Husin Konservatiivisten palveluiden tulosalueella.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Taina Ala-Nikkola

Blogikirjoituksissa