Skip to content

Taavi Saviauk

toimitusjohtaja, Unitary Healthcare

Lääkäri ja diplomi-insinööri Taavi Saviauk on ollut mukana kehittämässä Uoma-järjestelmää, jolla nykyaikaistetaan kiireettömien potilassiirtojen hallinta. Puheessaan hän avaa porilassiirtoprosessin toimivuuden tärkeyttä ja visioi siirtojen tulevaisuutta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Taavi Saviauk

Blogikirjoituksissa