Skip to content

Soili Partanen

arviointitoiminnan johtaja, Helsingin kaupunki

Soili Partanen työskentelee Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla arviointitoiminnan johtajana SAS-palveluissa. Hän johdettavanaan on mm.  ikääntyneiden asiakasohjaus ja ikääntyneiden kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan ostopalvelujen hankinta ja laadunhallinta. Hänen vastuullaan on myös ikääntyneiden palvelujen valvonnan kokonaisuuden kehittäminen niin oman toiminnan kuin ostopalvelujenkin osalta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Soili Partanen

Blogikirjoituksissa