Skip to content

Sini Juhola

ratkaisukeskeinen ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja & sosionomi

”Palkitsevaa työssäni on, että minulla on mahdollisuus tukea asiakkaitani löytämään omat vahvuutensa, voimavaransa ja mahdollisuutensa ja tätä kautta auttaa heitä pääsemään sopivan kokoisin askelin kohti tavoitteitaan.” 

Sini on asiakaspalveluhenkinen sosionomi (YAMK) ja neuropsykiatrinen valmentaja, joka on työssään kohdannut asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa sekä tukenut kokonaisvaltaisesti heidän sosiaalista hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Tällä hetkellä Sini toteuttaa Kelan ammatillisen ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen palveluja Coronariassa ammatillisena kuntoutusohjaajana osana moniammatillista tiimiä ja yhteistyöverkostoa. Hänen aiemmat työkokemuksensa ovat keskittyneet ohjaajan tehtäviin lähinnä lastensuojelujärjestössä, lastensuojelulaitoksissa sekä erityisopetuksen parissa.  

Sini on perehtynyt työ- ja toimintakyvyn tukemiseen ja työhyvinvointiin valmennuksellisesta viitekehyksestä käsin. Hänen erityisosaamistaan on tukea ja ohjata erityisesti nuoria asiakkaitaan tavoitteellisesti eteenpäin opiskelu- tai työelämäsuunnitelman tekemisessä ottaen huomioon myös mahdolliset neuropsykiatriset oirekuvat ja niiden vaikutus arkeen. Sinin ohjaustyön lähtökohtana on asiakkaan kuuleminen ja kohtaaminen sekä hyvän huomaaminen.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Sini Juhola

Blogikirjoituksissa