Skip to content

Satu Teerikangas

professori, johtaminen ja organisointi, Turun yliopisto

TkT Satu Teerikangas toimii Johtamisen ja organisoinnin professorina ja aineen esimiehenä Turun kauppakorkeakoululla. Hänen tutkimuksensa liittyy strategisten muutosten johtamiseen sekä muutossagenttiuteen. Teerikangas toimii dosenttina University College London:ssa, jossa hän työskenteli apulaisprofessorina 2010-2015. Teerikangas väitteli Aalto-yliopistolta 2006. Hän on aiemmin toiminut Shellin palveluksessa Hollannissa ja Skotlannissa. Tällä hetkellä Teerikangas johtaa osahankkeita Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittamissa Kiertotalouden katalyytit (CICAT2025) sekä Luontoa kunnioittava johtajuus (BIODIFUL)-konsortioissa. Hänet palkittiin Turun yliopiston vuoden johtajuuskouluttajana 2020. Hän on toimittanut Handbook of Mergers & Acquisitions (Oxford University Press, 2012), sekä Research Handbook of Sustainability Agency (Edward Elgar, 2021) tieteelliset käsikirjat.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Satu Teerikangas

Blogikirjoituksissa