Skip to content

Satu Pulkkinen

Ratkaisukeskeinen sote-alan toimintamenetelmien kehittäjä, TtM, SH

Satu on toiminut lähes 10 vuotta osastonhoitajana julkisessa terveydenhuollossa, minkä lisäksi hänellä on kokemusta eriasteisista sote-alan koulutus- ja kehittämistehtävistä. Ensimmäisenä koronavuonna Satu ilmoittautui vapaaehtoiseksi koronatyöhön ja pääsi perustamaan ja vetämään 5 viikon ajan Essoten koronakohortti osastoa. Tällä hetkellä Satu työskentelee työterveyshuollossa alueellisena asiakkuuspäällikkönä. Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja/terveystieteiden maisteri, pääaineena hoitotyön johtaminen ja kehittäminen. Lisäksi Satu on suorittanut 60op yleisiä oikeusjärjestysopintoja Itä-Suomen avoimessa yliopistossa.

Satu haluaa entisestään vahvistaa tiedolla johtamista sekä tietoon perustuvaa päätöksentekoa. FCG:llä hän pääsi kehittämään varsinkin hoitotyön tiedolla johtamista sekä hoitohenkilöstön optimaalista resursointia. Satu toivoo lisää keskustelua kokonaisvaltaisesta johtamisesta myös hoitotyöhön. Kyvykkyyttä keskustella taloudesta ilman, että tulee tunne säästämisestä. Moni ratkaisu vaikeisiinkin asioihin löytyy henkilöstöä kuulemalla avoimessa vuorovaikutuksessa. Hän toivoo myös lisää pureutumista asioiden taustalla olevin asioihin ja ilmiöihin sekä juurisyiden tunnistamista. Satun erityisosaaminen on hänen näkemyksensä ja kokemuksensa lähijohtamisesta sekä siitä, missä tilanteissa voimme ajatella asioita myös talouden näkökulmasta.

Työssään Satun saa innostumaan kokemus siitä, että oma työ tuottaa lisäarvoa jollekin toiselle ja on merkityksellistä. Hän innostuu siitä, että tulee haastetuksi, pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan ja kokemustaan sekä tulee kuulluksi. Iloa ja innostusta tuottaa myös tyytyväiset työntekijät ja asiakkaat. Satusta on innostavaa myös päästä luomaan uutta ja mahdollistamaan parempia prosesseja, toimintamalleja ja palveluita.

 

Satun motto työelämässä: ”Jos ei osaa, aina voi opetella. Tule tietoiseksi perustehtävästäsi ja toteuta sitä sydän ja järki tasapainossa – kohtaa ihmiset yksilöinä ja pyri käymään myös tiedon alkulähteillä. ”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Satu Pulkkinen

Blogikirjoituksissa