Skip to content

Sami Pyörre

käyttäjäkeskeisen suunnittelun, muotoilun & innovaatiotyön kokenut kehittäjä

Olen muotoilutoimisto ED Design Oy:n toimitusjohtaja, ja ehtinyt työskennellä jo lähes 25 vuotta käyttäjäkeskeisen suunnittelun, palvelumuotoilun ja strategisen innovaatiotyön parissa. Oman ja kollegoideni työn tuloksena on syntynyt lukuisia tuote- ja palveluinnovaatioita kuluttaja- ja ammattilaiskäyttöön.

Innostun maailman lainalaisuuksien ymmärtämisestä ja ymmärrykseni jatkuvasta haastamisesta. Parhaat oivallukset syntyvät laajasta asioiden tuntemuksesta, aktiivisesta kyseenalaistamisesta ja luovasta yhdistelemisestä. Juuri niiden varaan on DESIGN PUZZLE™ kehitetty. DESIGN PUZZLE™ -menetelmä on vuosien myötä hioutunut strategisen innovaatiotyön työkalupakki, joka yhdistää käyttäjäkeskeisyyden, palvelumuotoilun ja tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä tehokkaaksi ja ketteräksi kokonaisuudeksi. Kirjoitan myös aiheesta parhaillaan strategisen innovoinnin käsikirjaa, joka ilmestyy keväällä 2022.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Sami Pyörre

Blogikirjoituksissa