Skip to content

Salla Saxén

YTM, sosiaalipsykologian väitöskirjatutkija, UEF

Salla on sosiaalipsykologian alan väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistossa. Tutkijan työn ohella hän on myös ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja työnohjaajaopiskelija, ja hänellä on oma yritys Tampereella, Terapia Revontuli.

Sallan tutkimus käsittelee terveydenhuollon ammattilaisten käsityksiä etiikasta. Häntä erityisesti kiinnostaa eri ammattien väliset eriäväisyydet ja jännitteet sekä se, miten ristiriitoja voidaan avata rakentavalla tavalla. Tutkijana hän on havainnut, että vaikka terveydenhuollon ammattilaiset – kuten hoitajat ja lääkärit – tekevät työtä rinnakkain, heillä on yllättäen usein aivan erilaisia käsityksiä etiikasta. Sosiaalipsykologina Salla haluaa ymmärtää näitä eroja, tehdä niitä näkyviksi ja avata keskustelua siitä, miten etiikasta voisi puhua ammattien välisiä siltoja ylittäen. Tällaista työtä ei ole Sallan mielestä Suomessa vielä tehty riittävästi.

Erilaiset ongelmat ja ristiriidat – olivat ne sitten eettisiä, inhimillisiä tai yhteisöllisiä – kiehtovat Sallaa alituisesti, ja hän haluaakin etsiä työllään niihin ratkaisuja muiden kanssa keskustellen. Hän ajattelee, että kaikenlaisiin tilanteisiin on olemassa ratkaisu, jos asianomaiset itse vain haluavat sitä etsiä. Sosiaalipsykologina häntä motivoi toimia ikään kuin ratkaisujen kätilönä, auttamassa ihmisiä löytämään teitä ulos erilaisista umpikujista. Tämä vaatii kuitenkin usein ajattelemista hieman erilaisella tavalla kuin mihin aiemmin ollaan totuttu. Sallan motto onkin Albert Einsteinin lausahdus siitä, ettei ongelmaa voida ratkaista samalla ajattelun tasolla, jolla se on luotu. Tarvitaan uudenlaisia ajattelutapoja ja mielikuvitusta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Salla Saxén

Blogikirjoituksissa