Skip to content

Salla Hewitt

neurokirjon asiantuntija / Kirjon kirjat

Sallalla on vahva kokemus ja osaaminen neurokirjon asiakastyöstä sekä ammattilaisten kouluttamisesta. Hän on työskennellyt yli 20 vuoden ajan erityishuollon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävissä ja nykyään hän toteuttaa koulutus- ja konsultaatiopalveluita oman yrityksensä kautta. Sallan erityisosaamista on autismikirjon kenttä sekä haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen.

Neurokirjon lasten ja nuorten hyvinvointi on Sallalle sydämen asia ja hänelle on erittäin tärkeää, että perheet ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset saavat tukea ja tietoa, joista heille on oikeasti hyötyä. Hänen koulutuksissaan huomioidaan sekä asiakkaan myötätuntoisen kohtaamisen, kuulluksi tulemisen ja ymmärtämisen merkitys asiakassuhteen perustana että ammattilaisten menetelmäosaamisen vahvistaminen.

Salla on kouluttanut satoja ammattilaisia neurokirjon kysymyksistä ja auttanut lukuisia organisaatioita rakentamaan neurokirjoystävällisiä toimintatapoja ja ympäristöjä. Hänen koulutuksissa perehdytään tutkimusnäyttöön perustuviin menetelmiin arjen esimerkkien kautta, mikä luo pohjan vaikuttaville, innostaville ja käytännönläheisille koulutuksille.

”Kun ammattilaisten osaaminen vahvistuu, se on suoraan neurokirjon lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyväksi!”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Salla Hewitt

Blogikirjoituksissa