Skip to content

Salla Autio

ylitarkastaja OTM, KTM, Verohallinto

Työskentelee ylitarkastajana Verohallinnon Asiakkuusyksikössä harmaan talouden torjunnan tiimissä. Työskennellyt Verohallinnossa harmaan talouden torjunnan parissa yli 9 vuoden ajan eri tehtävissä niin operatiivisella kuin strategisella tasolla. Työtehtäviin sisältyy muun muassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaista kansallista ja kansainvälistä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä osallistumista erilaisiin työryhmiin. Osaamista on kertynyt verotuksen ohella laajasti erilaisista harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöistä, kuten rahanpesusta ja korruptiosta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Salla Autio

Blogikirjoituksissa