Skip to content

Roosa Roisko

johtava elinkaariasiantuntija, A-Insinöörit

Roosa toimii A-Insinööreillä johtavana elinkaariasiantuntijana, ja hän on ollut kehittämässä A-Insinöörien hiilijalanjälkilaskentaa ja elinkaarikustannuslaskentaa sekä muita vähähiilisyysasioita kolmen vuoden ajan. Roosa on toiminut useissa hankkeissa elinkaariasiantuntijan roolissa, ja ollut mukana ohjaamassa rakennushankkeiden elinkaaritavoitteita. Hän on suunnitellut ja pitänyt useita koulutussarjoja vähähiilisyydestä sekä sisäisesti että asiakkaille.

Roosa haluaa kehittää hankkeiden ohjaamista, laskentaa ja vähähiilisyyden edistämistä rakennusalalla koulutusten ja tiedon lisäämisen avulla. Hän on toiminut pääkirjoittajana FIGBC:n Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmässä, joka on työstetty yhdessä työryhmän kanssa alueiden hiilijalanjälkilaskennan menetelmäksi. Lisäksi Roosa on ollut mukana useille tahoille toteutetuissa hankkeissa, joissa toimijoiden rakennushankkeiden prosessia on kehitetty vähähiilisempään, ja ympäristöä paremmin huomioivaan suuntaan.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Roosa Roisko

Blogikirjoituksissa