Skip to content

Ron Aasholm

arkkitehti, Lundén Architecture Company

Ron työskentelee Lunden Architecture Companyssa vastaten toimiston tietokoneavusteisesta ja parametrisesta suunnittelusta. Hän on opiskellut Aalto-yliopistossa sekä Delftin teknillisessä yliopistossa Winy Maasin The Why Factoryssa tutkien biodiversiteetin ja rakennetun ympäristön suhdetta sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua Tongji-yliopistossa Shanghaissa. Ron on koko uransa ajan tutkinut tietokoneistettujen työkalujen mahdollisuuksia suunnittelun prosesseissa. Arkkitehdin tutkinnon lopputyönään hän tutki ja kehitti algoritmisia menetelmiä generoida pohjapiirustuksia.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Ron Aasholm

Blogikirjoituksissa