Skip to content

Riitta Turjamaa

koulutuspäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu

Riitta on koulutukseltaan terveydenhoitaja, sairaanhoitaja ja terveystieteiden tohtori. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana ikääntyneiden kotihoidossa. Nykyisin Riitta toimii koulutuspäällikkönä Savonia-ammattikorkeakoulussa jatkuvan oppimisen tulosyksikössä.

Riitta on ollut mukana monissa kotihoidon kehittämishankkeissa. Lisäksi hän on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa digitalisaatioon liittyviä koulutuskokonaisuuksia. Riitta on post doc-tutkijana ja hänen tutkimuksensa kohdistuu ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen, erityisesti digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen näkökulmista.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Riitta Turjamaa

Blogikirjoituksissa