Skip to content

Riitta Räsänen

Vanhustyön kehitykselle omistautunut pitkän linjan sote-ammattilainen

Riitta on on pitkän linjan sote-ammattilainen perusterveydenhuollon ja vanhuspalveluiden johtajana ja kehittäjänä niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla. Hänen päätyönsä on tällä hetkellä ammattikorkeakoulun YAMK-opinnoissa ja hankkeissa. Osaamistaan hän on jakanut ympäri Suomea myös yrittäjänä.

Laatu on Riitalle sydämen asia niin johtamisen, valvonnan kuin itse toiminnankin näkökulmasta. Sen kanssa hän on tehnyt yhteistyötä mm. STM:n ja THL:n kanssa.

”Vanhustyö on se alue, jota haluan viedä eteenpäin. Se on antanut minulle myös kestävän ja inspiroivan mottoni: Jos on tahtoa, niin jäykkäkin järjestelmä taipuu. Ikääntyneen ihmisen hyvä elämänlaatu on tahdon asia.”

Julkaisuja:

  • Räsänen, Riitta & Leppälehto, Seija 2016: Ei mitä tahansa johtamista vaan gerontologista johtamista sen olla pitää. Gerontologia 2.
  • Räsänen, Riitta 2016: Muistisairaan ihmisen hyvä arki palveluasumisessa. Memo, 4.
  • Räsänen, Riitta 2017: Hoitajien työajan merkitys asiakkaiden elämänlaadulle vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa. Tieteellinen julkaisu. Gerontologia 2.
  • Räsänen, Riitta & Valvanne, Jaakko 2017: Vanhustyö tarvitsee uudenlaista johtamista – tavoitteeksi asiakkaan hyvä elämänlaatu. Teoksessa Kulmala, Jenni (toim.) 2017: Parempi vanhustyö. Menetelmiä johtamisen kehittämiseen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Riitta Räsänen

Blogikirjoituksissa