Skip to content

Riitta Pahkala

dosentti, hampaiston oikomishoidon erikoishammaslääkäri

Pääuransa Riitta on tehnyt erikoissairaanhoidossa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Suu- ja leukasairauksien klinikassa. Hän on ollut myös mukana erilaisissa projekti- ja luottamustehtävissä mm. Duodecimin Uniapnean Käypä hoito -työryhmässä, Hammaslääkäriseura Apollonian koulutustoimikunnassa, sekä Ortodontian jaoston hallituksessa.  Terveyskeskustyö Riitalle on tullut tutuksi Kuopion Sosiaali- ja terveyskeskuksessa, sekä Espoon Suun terveydenhuollossa, jossa hän toimii tällä hetkellä oikomishoidosta vastaavana erikoishammaslääkärinä.

Toimiessaan Itä-Suomen yliopistossa ma. professorina Riitta on ollut mukana rakentamassa hammaslääketieteen koulutusohjelmaa. Ensimmäisenä Suomessa he ovat sisällyttäneet koulutukseen kandeille suunnatun uniapneapäivän, jossa eri lääketieteen erikoisalat ovat tuoneet panoksensa tähän teemaan. Jokainen kandi myös valmistaa apneakiskon potilaalle.  Tutkimustyönsä osalta Riitan mielenkiinto on viime vuosina kohdistunut leukaortopediaan sekä uniapneakojehoidon vaikuttavuuteen ja  hoitoon sitoutumiseen. Hän on mukana valtakunnallisessa Uniapnean kisko- ja kirurgisen hoidon työryhmässä, jossa tavoitteena on valtakunnallisesti yhtenäistää uniapneakiskohoitojen käytäntöjä.

Riitta on kiinnostunut kehittämistehtävistä ja tutkimustyöstä: ”Minua ilahduttaa suuresti se, kun huomaan koulutettavani, työkaverini tai potilaani innostuvan erikoisalaani liittyvistä ajankohtaisista asioista.”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Riitta Pahkala

Blogikirjoituksissa