Skip to content

Riitta Karjalainen

asiantuntijapalveluiden päällikkö, ikääntyneiden palvelut, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Riitta Karjalainen on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, THM ja VTK.

Hän on toiminut Turun kaupungin Hyvinvointitoimialalla aiemmin eritason esimies- johto- ja asiantuntijatehtävissä, joista viimeisenä ikääntyneiden asumispalvelujen päällikön tehtävissä vuodesta 2010- 31.12.22. Hän aloitti 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle Ikääntyneiden palvelujen Asiantuntijapalvelut-yksikössä asiantuntijapalveluiden päällikkönä.

Hänellä on vahvaa osaamista erityisesti ikääntyneiden kotihoidon/kotisairaanhoidon ja asumispalvelujen toimintaympäristöstä, osaamista niin toiminnan johtamisesta strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisesta, taloudensuunnittelusta ja henkilöstön johtamisesta.

Muutosjohtaminen, muutoksen läpivieminen ja arviointi on hänelle erittäin tuttua niin toimintojen, prosessien ja ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä. Keskeisintä hänen nykytehtävässä on asukkaiden/asiakkaiden laadukkaan hoidon ja hoivan sekä ammattitaitoisen henkilökunnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan johtaminen, suunnittelu ja asiantuntijuus. Hänen nykytehtäviin kuuluu oman palvelutoiminnan palvelujen ohjaus ja omavalvonta, sekä palvelujen laadun kehittäminen. Väestön ikääntyessä tuetaan ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpysymistä ja luodaan edellytyksiä sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia vahvistavalle toiminnalle kulttuurihyvinvointisuunnitelman avulla. Ikääntyneen väestön fyysisen toimintakyvyn sekä sosiaalisen ja sosiokulttuurisen hyvinvoinnin tukemisessa tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös järjestöt, seurakunnat ja yritykset.

Hänellä on pitkä kokemus esimies- ja johtotehtävissä toimimisesta kuntapuolella sosiaali- ja terveydenhuollossa (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto/kotisairaanhoito, sosiaalihuolto/vanhuspalvelut). Hänen pitkä työuransa on antanut kokemusta strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, talouden suunnittelusta ja sen seuraamisesta (budjetointi), henkilöstön osaamisen kehittämisestä, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöhallinnosta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Riitta Karjalainen

Blogikirjoituksissa