Skip to content

Riikka Raittila

Myyntipäällikkö, Alastek (Summanen)

Riikka Raittila vastaa erikoiskalustamisen tavaramerkkien Alastek ja Monena myynnistä. Hän on lähimpänä asiakasta, tärkeä linkki tarpeiden ja suunnittelun välissä. Riikka nostaa esille ongelmakohdat ja toiveet, sekä ajattelee tilaa monen käyttäjän näkökulmasta. Tämä mahdollistaa sen, että voimme tarjota uudenlaisia käyttäjälähtöisiä kalusteratkaisuja.

Riikka on toiminut asiakaspalvelun rajapinnassa jo parinkymmenen vuoden ajan. Asiakaslähtöinen palvelu ja vuorovaikutus ovat Riikalla lähellä sydäntä ja hän kokeekin olevansa juuri oikeassa paikassa auttaessaan löytämään mahdollisimman oikeat ratkaisut kulloiseenkin ympäristöön.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Riikka Raittila

Blogikirjoituksissa