Skip to content

Riikka Nieminen

etähoivan palveluesimies, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Riikka on koulutukseltaan sairaanhoitaja, YAMK. Työkokemusta sairaanhoitajana hänellä on ikääntyneiden palveluista kotihoidosta palveluasumiseen 15 vuoden ajalta. Nykyisin Riikka toimii etähoiva- ja teknologiayksikössä palveluesimiehenä.

Hän on ollut mukana erilaisten teknologisten ratkaisujen kehittämistyössä kotiin vietäviin palveluihin. Riikka toimi Päijät-Soten tekoälyn jalkauttamisen projektipäällikkönä vuonna 2021 sekä hän on osa KOHTI (kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia) -hankkeen projektityöryhmää. Kuvapuhelinpalvelun sekä lääkeautomaattipalvelun kehittäminen ovat vahvasti osa hänen työtään.

Työssäni minua innostaa henkilöstön, asiakkaiden sekä omaisten kanssa tehtävä yhteistyö palveluiden kehittämiseksi.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Riikka Nieminen

Blogikirjoituksissa