Skip to content

Riikka Marttinen

digitaalisen kuntoutuksen erityisasiantuntija, verkkopedagogi ja toimintaterapeutti

Riikka on kouluttanut yli kymmenen vuotta digivälineiden, ohjelmien ja teknologian hyödyntämisestä kuntoutuksen, opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisia. Hän on hyödyntänyt tekoälyä omassa työssään, asiakkaiden kanssa ja kouluttanut erilaisia oppijoita, opettajia ja terapeutteja tekoälyn hyödyntämisestä.

Erityisen kiinnostunut Riikka on ollut saavutettavuudesta, esteettömyydestä ja uusien teknologioiden mahdollisuuksista lisätä osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Riikka on palkittu vuonna 2014 Suomen toimintaterapeuttiliiton vuoden toimintaterapiateko -kunniamaininnalla Terapiapsi.fi -sivuston perustamisesta yhdessä kollegansa Heidi Åkerlundin kanssa. Samana vuonna hänen silloin työnantajansa Tutoris palkitsi hänet aktiivisena viestijänä.

Riikka on erityisasiantuntija, verkkopedagogi ja toimintaterapeutti, joka työskentelee sivutoimisesti Ideoiden Oy:ssa sekä päätyökseen Erilaisten oppijoiden liitossa. Hän työskentelee oppimisvaikeuksia kokevien nuorten ja aikuisten kanssa erilaisten oppijoiden liitossa Oppimisen apuvälinekeskuksessa. Aiemmin hän on työskennellyt erilaisten digitaalisten kuntoutuksen ja oppimisen apuvälineiden parissa jo vuodesta 2009 eri järjestöissä ja hankkeissa.

Lisäksi hän on työskennellyt mm. ADHD-keskuksessa, Kehitysvammaliiton Tietoteknikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekissa, Tutoriksessa ja Hyvinkään varhaiskasvatuksessa toimintaterapeuttina.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Riikka Marttinen

Blogikirjoituksissa