Skip to content

Raimo Lappalainen

ft, kinestetiikka- ja Avekki-kouluttaja, Suomen Kinestetiikkayhdistyksen perustaja- ja hallituksenjäsen

Raimo Lappalainen on kinestetiikan asiantuntija ja pidetty kouluttaja. Hän on ollut laatimassa kinestetiikan laatuyksiköiden kriteeristöjä sekä tehnyt useiden laatuyksiköiden auditointeja. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus erityisryhmien, niin kehitysvammaisten kuin ikääntyneidenkin, parista sekä yli 20 vuoden kouluttajakokemus. Raimo on vuorovaikutuksen, kohtaamisen sekä koskettamisen asiantuntija ja hänen erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat haastavat asiakastilanteet ja niihin ratkaisujen löytäminen. Hänen koulutuksissa aika ei käy pitkäksi ja usein onkin harmiteltu, että koulutus päättyi jo!

Tulevat koulutukset, vetäjänä Raimo Lappalainen

Blogikirjoituksissa