Skip to content

Raila Oksanen

FT, KM, Suomalaisen koulutusarkkitehtuurin asiantuntija, johtava konsultti FCG Finnish Consulting Group Oy

Raila on johtava konsultti, jonka erityisaloina ovat on kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkojen sekä näiden palvelujen oppimisympäristöihin ja rakennuksiin liittyvä kehittäminen.

Hän vastasi Nova Schola Finlandia oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Viime vuosina Raila on laatinut tila- ja sijaintiselvityksiä, tilaohjelmia, arvioinut mitoitusperusteita sekä toiminut oppimisympäristöjen kehittäjänä ja pedagogisena asiantuntijana lukuisissa päiväkoti‐ ja kouluhankkeissa eri puolilla Suomea.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Raila Oksanen

Blogikirjoituksissa