Skip to content

Pyry Haahtela

COO, Haahtela

Pyry toimii Haahtela TVD:n operatiivisena johtajana ja vastaa Haahtelalla kiinteistöjen arviointiin keskittyneestä liiketoiminnasta.

Pyry on työskennellyt Haahtelalla TVD-simulaatiomallin parissa reilut 10 vuotta missiona kehittää teknologia, joka pystyy simuloimaan investointien ja rakennushankkeiden päätösten vaikutuksia.

Haahtelan vahva akateeminen tutkimuspohja yhdistettynä tiedolla johtamiseen on luonut vision, jolla muutetaan rakentaminen suunnitelmalliseksi ja ennustettavaksi. Vuosien kokemus vaativista ja monimutkaisista hankkeista alalla luo pohjan TVD-simulaatiomallin kehittämiselle.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Pyry Haahtela

Blogikirjoituksissa