Skip to content

Poul Lindqvist

Environmental Impacts Academyn toimitusjohtaja ja toinen perustaja

Poul ryhtyi impaktiyrittäjäksi syksyllä 2021, tavoitteena lisätä yritysten ymmärrystä ympäristövaikutuksistaan sekä auttaa löytämään kokonaisvaltaisesti toimivimmat ratkaisut ympäristövaikutusten minimoimiseen, tai parhaassa tapauksessa positiivisen vaikutuksen luomiseen. Environmental Impacts Academy opettaa ihmisiä tekemään elinkaariarvioita (LCA), joita yrityksissä tullaan lähivuosina tarvitsemaan valtavan paljon enemmän kuin ennen.

Poulin aikaisempi tausta on erinäisistä taloushallinnon ja -johdon tehtävistä isoissa korporaatiossa, joissa hän on hankkinut laajaa kokemuste varsinkin B2B liiketoiminnasta monesta eri näkökulmasta, ensin Nokia Networksissa 16 vuotta useassa eri maassa ja yksikössä, sitten Staples Finlandin talousjohtajana 10 vuotta.

Hän on itse käynyt Environmental Impacts Academyn LCA-koulutuksen ja auttanut yli 20 koulutuksen osallistujaa LCA-projektin toteuttamisessa, toimien varsinaisten professorien tukena. Näin hän on ollut mukana pohtimassa elinkaariarvioihin liittyviä asioita hyvinkin monista eri näkökulmista.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Poul Lindqvist

Blogikirjoituksissa