Skip to content

Pirkko-Liisa Hyttinen

kokenut työ- ja organisaatiopsykologi

Pirkko-Liisa on työ- ja organisaatiopsykologi, PsT. Hänen työkokemuksensa jakautuu kolmeen teemaan. Pirkko-Liisa on työskennellyt urallaan henkilöstöpäällikkönä noin 16 vuotta. Samanlaisen jakson hän on työskennellyt liiketoimintajohtamisen tehtävissä, tehden samalla asiakastyötä työyhteisöjen johtamisen parissa. Sivutoimisesti Pirkko-Liisa on toiminut vuosikymmenien mittaan eri organisaatioiden hallituksissa (mm. Finnvera) ja erilaisissa kehitysryhmissä (mm. Sähköalan työnantajaliitto ja eri asteiset oppilaitokset).

”Kaikkien organisaatioiden tavoitteet toteutuvat ihmisten työpanoksen kautta.”

Pirkko-Liisa, kuten kaikki Muutosjohtaminen ja haastavat tilanteet hoitotyössä -koulutuksen kouluttajat, on toiminut Sote- alalla johtoa ja työyhteisöjä tukevissa valmennus- ja ohjaustehtävissä 10–20 vuoden välillä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Pirkko-Liisa Hyttinen

Blogikirjoituksissa