Skip to content

Pia Nahi

käden toimintaterapian asiantuntija monipuolisella kokemuspohjalla

Pia on työskennellyt toimintaterapeuttina lähes 20 vuoden ajan. Hänellä on kokemusta useilta eri käsiosaamisen erikoisalueilta, kuten käsikirurgiasta, reumaortopediasta, fysiatriasta, neurologiasta, yläraajaproteeseista, sekä tetrakirurgiasta. Hänellä on kokemusta työskentelystä sekä erikoissairaanhoidon toimintaterapeuttina että yksityisenä ammatinharjoittajana.

Pia on suorittanut käden erikoistumisopintoja sekä Arcadassa että Malmössä. Hänet saa innostumaan erilaiset toiminnalliset haasteet käsien kanssa työskennellessä. Pian motto on: being, doing, becoming, jota hänen mielestään voi hyvin soveltaa myös kehollisuuteen ja käsillä tekemiseen.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Pia Nahi

Blogikirjoituksissa