Skip to content

Pia Luukkonen

Savoa Partners

Yleislääketieteen erikoislääkäri, jolla pitkä kokemus perusterveydenhuollon johtamisesta ja kehittämisestä: vuosina 1992- 2017 julkisen puolen virassa ja sen jälkeen Savoa Partnersin seniori- kehittäjänä.

Näkemyksenä on, että jonoton sote-keskus ei ole resurssikysymys vaan prosessikysymys: laittamalla prosessit kuntoon saadaan hoidon saatavuus, vaikuttavuus, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys kuntoon.

Merkityksellisinä osina tässä remontissa on digitalisaatio ja johtamisen remontti. Digitalisaatiolla tarkoitetaan  systemaattista etenemistä siihen suuntaan, että 60% potilaiden yhteydenotoista sote-keskukseen tapahtuu sähköisesti. Johtamisen muutoksella taas tarkoitetaan toiminnan johtamisen kokonaisuuden aikaansaamista siten, että tiedolla johtaminen on keskiössä. Oman tärkeän osansa tuo pitkään palveluita tarvitsevien potilaiden hoitaminen täysin uudella potilaan hoidon kokonaisuuden huomioimalla tavalla moniammatillisesti.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Pia Luukkonen

Blogikirjoituksissa