Skip to content

Pia Karttunen

prosessiluotsi, Sosteri

Terveystieteiden maisteri, prosessiluotsi Pia Karttunen on tehnyt pitkän uran anestesiahoitajana Savonlinnassa ja lyhyen pätkän myös Kuopiossa. Tämän lisäksi kokemusta on kertynyt mm. teho-osastolta ja kakkoskipuhoitajana. Osaamistaan hän on päivittänyt myös mm. Lean muutosagentti-koulutuksella Aalto yliopistossa.

Toukokuusta 2016 lähtien Sosteria on voimakkaasti kehitetty linjaorganisaatiosta prosessijohdetuksi organisaatioksi, jossa toimintaa johdetaan kolmessa ydinprosessissa. Näitä ovat ”kiireellinen hoito”, ”kiireetön hoito ja palvelu” ja ”asumis- ja hoivapalvelut”.  Ydinprosesseissa palvelut ympäröivät asiakkaan linjasiiloista riippumatta. Visiona on ollut  ”jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin”, jota päivitetty tuleville vuosille ”hyvinvointia ja toimintakykyä edistävä hoito ja huolenpito viiveettömästi omalta alueelta”. Prosessiluotsina Pian alueeseen kuuluu erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja myös tukipalvelut. Pia tutkii, kehittää ja arvioi asiakasprosesseja yhdessä ammattilaisten kanssa ja pyrkii nopeaan, kustannustehokkaaseen palveluiden saatavuuteen, laadusta tinkimättä ja rajapinnat ylittäen. Lähtökohtana kaikelle toiminnalle on ”asiakas ensin” -ajattelu.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Pia Karttunen

Blogikirjoituksissa