Skip to content

Petra Kokko

Kokenut sote-alan tieto- ja taloushallinnon moniosaaja, HT, KTM, SH

Petra on tehnyt töitä sosiaali- ja terveydenhuollossa vuodesta 1997 alkaen. Hän aloitti sairaanhoitajana Tampereen yliopistollisen sairaalan leikkaussaleissa vuonna 1997. Vuonna 2003 hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta. Petra on tehnyt taloushallinnon töitä Pirkanmaan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä yli kymmenen vuotta. Potilasluokittelujärjestelmien ylläpito- ja kehittämistyötä Petra johti toimialajohtajana kuusi vuotta konsulttiyhtiössä (FCG Finnish Consulting Group Oy). Sen jälkeen hän työskenteli sote-uudistusta valmistelevassa kehityshankkeessa Uusimaa2019. Viimeiset vuodet (2019–2022) Petra on työskennellyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehittämispäällikkönä sote-taloustiedon tiedonhallinnan tehtävissä. Hän valmistui vuoden 2022 lopussa hallintotieteiden tohtoriksi julkisen talouden tieteenalalta. Vuodesta 2023 alkaen Petra työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä Ohjaus-osastolla.

Petra on kehittänyt sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tuotteistusta, kustannuslaskentaa, potilasluokittelujärjestelmiä, taloustiedon tiedonhallintaa ja palvelujärjestelmän arviointi- ja laskentamenetelmiä. Tulevaisuudessa hän keskittyy palvelujärjestelmän kokonaisvaltaisen tietoon perustuvan ohjausjärjestelmän kehittämiseen. Hänen erityisosaamistaan on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laaja-alainen talous- ja tiedonhallinnan tuntemus sekä kustannuslaskennan, potilasluokittelun ja hinnoittelun menetelmäosaaminen. Palvelujärjestelmän arviointi ja sen ohjaus käyttäen menetelminä rahoitusta, säädösperustaa sekä informaatiota ovat viimeisimpiä aihealueita, joiden parissa Petra on työskennellyt päivittäin.

Työssään Petraa innostaa sosiaali- ja terveydenhuollon monipuolisuus, jatkuva kehittyminen teknologioiden, tiedonhallinnan ja talouden laskentamenetelmien kehittyessä.

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tulevat koulutukset, vetäjänä Petra Kokko

Blogikirjoituksissa