Skip to content

Pekka Neittaanmäki

informaatioteknologian UNESCO-professori, Jyväskylän yliopisto

Professori Pekka Neittaanmäki on UNESCO-professori Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Hänen UNESCO-professuurin aihealueena ovat Digitaaliset Palvelualustat ja Tekoäly. Hänen tutkimuksellisiin kiinnostuksenkohteisiinsa kuuluvat tällä hetkellä muun muassa digitaaliset palvelut, digitaalinen alustatalous, tiedonlouhinta, informaatioteknologian teollisuussovellukset, tekoälyavusteiset teknologiat ja signaalianalyysi. Neittaanmäki on viime vuosina johtanut tutkimushankkeita, joissa on selvitetty tekoälyn soveltuvuutta SOTE-IT -alalle.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Pekka Neittaanmäki

Blogikirjoituksissa