Skip to content

Pauliina Pippola

ylilääkäri, Geriatrian toimintayksikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pauliina Pippola on geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, jolla on muistisairauksien erityispätevyys. Hän on työskennellyt pitkään perusterveydenhuollossa ensin terveyskeskuslääkärinä, sittemmin geriatrina Seinäjoen terveyskeskuksen muistipoliklinikalla ja Seinäjoen kaupunginsairaalan ylilääkärinä vuodeosastotyössä. Vuonna 2019 hän siirtyi EPSHP geriatrian toimintayksikköön toimintayksikköjohtajaksi/ylilääkäriksi.

Aikaisemmissa työtehtävissään hän on hoitanut paljon keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavia potilaita, viime aikoina painopiste kliinisessä työssä on ollut muistisairausdiagnostiikassa ja lievän vaiheen potilaiden hoidossa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on valmistumassa alueellinen Muistisairaan palveluketju, jota on valmisteltu moniammatillisesti ja monialaisesti maakunnan koko alueen ammattilaisten kanssa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Pauliina Pippola

Blogikirjoituksissa