Skip to content

Pauliina Pihlajaniemi

Kasvatustieteen maisteri, kasvatuspsykologia KM, kehittämiskonsultti, Psycon Oy

Pauliina on ihmisten käyttäytymisestä loputtoman kiinnostunut johtamiseen, työ- ja organisaatiopsykologiaan fokusoitunut kasvatustieteilijä, jolla on syvällinen ymmärrys ihmisten oppimisesta. Pauliinan työn keskiössä ovat erilaiset yksilöiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämistehtävät, joiden keskiössä on johtamis- ja työyhteisötaitojen vahvistaminen.

Palauteteemaan Pauliinalla on näkökulmaa niin coachin, työyhteisökehittäjän, esihenkilön, kuin kollegan roolista käsin. Keskeistä palautteenantoteemassa on psykologisesti turvallisen ilmapiirin rakentaminen, joka mahdollistaa palautteen aidon hyödyntämisen niin yksilön, kuin työyhteisön kehittämiseksi. Pauliina toimii ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti ja rohkaiseekin usein valmennettavia viemään oppeja arkeen erilaisten käytännönläheisten harjoitteiden avulla.

Valmentajana Pauliina kokee suurinta merkitystä, kun voi tukea ihmisiä matkalla kohti parempaa itsetuntemusta ja oman potentiaalin hyödyntämistä. Parasta työssä on nähdä valmennettavien aidot oivalluksen hetket, jotka johtavat paremman itsetuntemuksen äärelle, ja luovat valmiuden kohdata entistä rohkeammin erilaisia työelämän haasteita.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Pauliina Pihlajaniemi

Blogikirjoituksissa