Skip to content

Pauliina Hyrkäs

innovaatiotoiminnan suunnittelija ja koordinaattori, PPSHP

Pauliina Hyrkäs, TtM (Health Admin.), on toiminut 2016 alkaen PPSHP:n ja OuluHealth-ekosysteemin yhtenäisen innovaatiotoiminnan pääkehittäjänä, koordinaattorina ja implementoijana. Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hankkeen (2016-2017) projektipäällikkönä hän käynnisti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) innovaatiotoiminnan mallin kehittämistyön. Vuonna 2018 koko organisaation laajuudessa käyttöön otettu malli on rakennettu perustumaan innovaatiotoiminnan yhtenäisyyteen ja avoimuuteen, yhdenmukaisen osallisuuden mahdollistamiseen sekä kaikkien sidosryhmien välisen yhteistyön tukemiseen. PPSHP:ssä menestyksekkääksi todettua mallia on hyödynnetty kansainvälisessä inDemand-hankkeessa validoitavan toimintamallin lähtökohtana (2017-2020) ja 2019 alkaen mallia on laajennettu kattamaan koko OuluHealth-ekosysteemi.

Päätehtävänsä ohessa Hyrkäs tekee väitöstutkimusta ja opetustyötä Oulun yliopistossa liittyen innovaatiotoiminnan johtamiseen julkisissa sairaaloissa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Pauliina Hyrkäs

Blogikirjoituksissa