Skip to content

Patrik Etelävuori

Digital Transformation Lead, Finnair

Patrik on ollut vastuussa monipuolisissa ja haastavissa transformaatiohankkeissa, joissa henkilöstökokemus, strategiset kulmakivet sekä yrityskulttuuri ovat olleet ohjaavia elementtejä. Tieto Keilalahti Campus – jonka myötä uudet työtavat, toimintaa tukeva työympäristö sekä digitaalinen kokemus implementoitiin – voidaan nostaa yhtenä näkyvimpänä muutoshankkeena, jota Patrik on vetänyt.

Työntekijäkokemus perustuu kolmeen pääelementtiin; ohjaavana kulttuuri, fyysinen tila, sekä teknologia ja digitaalinen ympäristö. Miten luoda ympäristö jossa henkilöstökokemus on keskiössä ja yrityksen kulttuuri konkretisoituu? Osaavan työvoiman kilpailun kovetessa henkilöstön hyvinvointi, henkilöstökokemus sekä yrityksen arvot ja kestävä kehitys muuttuvat yhä tärkeämmäksi osaksi yritysten pyrkimyksessä houkutella parhaat osaajat itselleen. Mikäli yritykset haluavat olla kilpailussa mukana, tulee heidän panostaa työntekijäkokemuksen pää elementteihin.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Patrik Etelävuori

Blogikirjoituksissa