Skip to content

Pasi Lönnberg

Head of Unit, Helsingin Kaupunki

Pasi Lönnberg vetää Helsingin kaupungilla tilaomaisuusyksikköä, jonka vastuulle kuuluu tilaomaisuuden ja tilainvestointien taloudellinen tarkastelu ja ohjaus, tilatiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen, ylläpitotoiminnan ja tilaturvallisuuden tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely sekä järjestelmien ja tietomallinnuksen koordinointi.

Pasi on toiminut Helsingin kaupungilla monenlaisissa kiinteistöalan esimiestehtävissä mm. johtanut 60 henkilön kiinteistönhoitoyksikköä, 45 henkilön isännöintiyksikköä ja 35 henkilön asiantuntijayksikköä sekä rakennuttamistehtävissä. Koulutuksen ja työhistorian kautta Pasille on kertynyt vahva osaaminen kiinteistöalasta ja erityisesti kiinteistöjen ylläpidosta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Pasi Lönnberg

Blogikirjoituksissa