Skip to content

Päivi Heikkinen

Head of Payment Systems Department, Suomen Pankki

Päivi Heikkinen on Suomen Pankin Maksujärjestelmät-osaston osastopäällikkö. Osasto vastaa Suomen rahahuollon keskuspankkitehtävistä sekä maksu- ja selvitysjärjestelmien yleisvalvonnasta. Osasto analysoi digitalisaation ja uusien teknologioiden vaikutuksia rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä edistää rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin varautumisratkaisuja.

Päivi on myös jäsen Euroopan keskuspankkijärjestelmän kahdessa komiteassa (setelikomitea ja markkinainfrastruktuurikomitea) sekä digitaalisen euron valmistelua tukevassa komiteoiden neuvoa-antavassa ryhmässä. Päivillä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Turun kauppakorkeakoulusta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Päivi Heikkinen

Blogikirjoituksissa