Skip to content

Outi Koivumäki

Customer Project Manager, Customer Care, Evondos

Outi on toiminut 80-luvun alkupuolelta lähtien röntgenhoitajana eri puolilla Suomea ja hän siirtyi Nokian palvelukseen 90-luvun puolivälissä, jossa hän on toiminut viimeiset 10 vuotta henkilöstön kehittämisen asiantuntijana vuoteen 2010 asti. Nokia-uran jälkeen Outi opiskeli sosiaali-ja terveysalan kehittämistä ja johtamista Turun ammattikorkeakoulussa ja toimi opintojen ohessa projektisuunnittelijana hyvinvointipalveluiden toimialalla. Evondos Oy:n palvelukseen tulin 2015 nykyiseen tehtävääni.

Sosiaali-ja terveysalan kehittäminen on ollut jo vuosia erityisen lähellä Outin sydäntä. ”On ollut hienoa olla mukana edistämässä hyvinvointiteknologian käyttöönottoa kotihoidoissa. Opinnäytetyöni tein aikanaan ikääntyneen palvelutarpeen arvioinnin kehittämisestä kotihoidossa. Tässä yhteydessä tutustuin myös RAI-arviointiin ja sen hyödyntämiseen ikääntyneen palvelutarpeiden arvioinnissa. Myöhemmin sain olla myös mukana suunnittelemassa Evondoksen asiakasvalintakriteereitä yhteistyössä Raisoftin kanssa.”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Outi Koivumäki

Blogikirjoituksissa