Skip to content

Outi Hietala

kuntoutuksen tutkija ja kehittäjä

Tutkinut, kehittänyt ja toteuttanut yhteiskehittämistä niin sosiaalisessa kuntoutuksessa kuin muissa sote-palveluissa

Outi paneutui väitöskirjassaan (2013) päihdepalveluiden asiakkaan näkökulmaan ja jatkoi tämän jälkeen mm. kokemusasiantuntemuksen tutkimista  Kuntoutussäätiön erikoistutkijana. Yhteiskehittämisestä hän kiinnostui siksi, että huomasi sen tarjoavan uudenlaisia kuntoutumisen ja osallisuuden mahdollisuuksia paitsi asiakkaille myös sote-ammattilaisille.

Vuodesta 2018 Outi on toiminut vapaana tutkijana, työnohjaajana & toiminnallisen ryhmätyön ohjaajana (SMI) sekä yhteiskehittämisen fasilitoijana. Hän innostuu aina yhä uudelleen mahdollisuudesta luoda ja oivaltaa yhdessä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Outi Hietala

Blogikirjoituksissa